Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Het contant maken van de besparing met een duurzaam-meerjarenonderhoudsplan (D-MJOP)

Bij de planning en uitvoering van het meerjarige onderhoud liggen volop mogelijkheden om de duurzaamheid van gebouwen te verbeteren. Beter voor het Milieu en lagere exploitatielasten. Zodat wat deze besparing opbrengt weer kan worden ingezet voor nieuwe investeringen.

MVO